Zaalwacht

Wat wordt er van mij verwacht als ik zaalwacht heb?

Als je zaalwacht bent heb je de volgende verantwoordelijkheden:
- Tijdig aanwezig zijn om de teams te ontvangen;
- Zorgen voor een aanwezig en werkend device met internet verbinding (al dan niet verkregen bij de club);
- Tellen van de wedstrijd;
- Zorgen dat aan het eind van de wedstrijd het DWF is ingevuld (aanvoerders moeten zelf team 'aanmelden' voorafgaand aan de wedstrijd);
- Zorgen dat scheidsrechters het ingevulde formulier controleren en goedkeuren;
- Erop toezien dat de materialen juist worden opgeborgen en de zaal netjes wordt achtergelaten.

De planning van voor de zaalwachten ontvangen leden tijdig via e-mail. Met de planning wordt met het volgende rekening gehouden:
- Gelijke verdeling over de teams;
- Of team uit of thuis moeten spelen;
- Niet onnodig terug hoeven komen om zaalwacht te doen, terwijl er een team speelt die het zou kunnen doen.