Bestuur

Van de voorzitter

Een terugblik en toekomstwens

Mijn eerste volledige werkjaar als voorzitter zit erop. Er op terugkijkend stel ik vast dat er veel binnen de vereniging is gebeurd en veranderd. Dat is zowel op beleidsmatig als personeel gebied het geval. We hebben een nieuw beleidsplan vastgesteld. Er is een nieuwe website de lucht in gegaan. We hebben afscheid genomen van leden en trainers. We hebben gelukkig ook nieuwe leden mogen verwelkomen en een nieuw technisch personeelsbeleid ingevoerd. We hebben mooie momenten gevierd en droeve momenten met elkaar gedeeld. Kortom, we hebben al veel samen gedaan.

Maar er zijn nog genoeg uitdagingen voor komend jaar. Boemerang komeet als verEENiging kan groeien op verschillende punten. Zo is Boemerang Komeet bijvoorbeeld altijd opzoek naar nieuw talent, enthousiaste trainers, bestuursleden en commissieleden. Financieel gezond blijven met een aanvaardbare contributie is zeker ook een van de uitdagingen.

Gelet op de ambitie is het ook van belang dat we aan een ieder die dat horen wil vertellen hoe leuk en gezellig het is om bij ons te volleyballen. Nodig vrienden en vriendinnen uit eens te komen kijken en mee te trainen.

Dit verhaal terug lezend zie ik, dat ik vanuit het verleden naar de toekomst ben gegaan. Ik houd er ook van om vooruit te zien.

Ik zie ook uit naar de kerst. Ik wens alle leden en supporters dan ook een Zalig Kerstfeest toe en een goed begin van het nieuwe jaar. Hopelijk ontmoeten we elkaar in groten getale tijdens het Nieuwjaarstoernooi.

Nogmaals. Hele fijne feestdagen een goed, gezond, gelukkig en sportief 2018 toegewenst.

Ton Perlo, voorzitter