Aanname beleid vrijwilligers

Wat vraagt de vereniging van haar vrijwilligers?

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging
verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters
zal het volgende beleid worden gehanteerd:

• Het houden van een kennismakingsgesprek;

• Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt, indien
van toepassing);

• Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden;

• De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van de NEVOBO;

• De vrijwilliger tekent een contract met Boemerang Komeet en wordt van de gedragsregels op de hoogte gebracht.