Volgende week start seizoen 20-21

Beste leden,


Aanstaande maandag starten de teamtrainingen weer. Vorig seizoen stopte de trainingen vroeg en abrupt door de maatregelen rondom het coronavirus. Daar waar wat ruimte ontstond hebben we als vereniging geprobeerd in aangepaste vorm toch trainingen aan te bieden. Zo hebben de CMV leden voor de zomervakantie nog buiten training gehad, en zijn er voor de senioren in juli trainingsmogelijkheden aangeboden. Daarnaast was er de mogelijkheid deel te nemen aan het jaarlijkse zomervolleybal. Dus ondanks dat de mogelijkheden beperkt waren is het toch gelukt samen te kunnen volleyballen. 


We zijn blij om te kunnen melden dat we vanaf aanstaande maandag, 24 augustus 2020, het ‘normale’ volleybal weer op kunnen pakken. Natuurlijk wel onder bepaalde strikte voorwaarden. Alleen zo kunnen we veilig met elkaar sporten. Er zijn daarom spelregels opgesteld. Lees deze informatie voor de training goed door!
Let op: veranderen de landelijke of regionale richtlijnen, dan zullen ook de afspraken binnen onze vereniging aangepast worden.

Spelregels:
● Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of verhoging. Volg hierbij de richtlijnen van het RIVM.
● Binnen het veld is sporten toegestaan zonder dat we de 1.5 meter afstand van elkaar hoeven te houden.
● Buiten het veld en tijdens rustmomenten houden we 1.5 meter afstand van elkaar.
● De trainer houdt een presentielijst bij, zodat er bij een eventuele besmetting snel duidelijk is wie er aanwezig waren.
● Gebruik eigen materiaal, zoals een bidon of handdoek.
● Geen high-fives. Geen geforceerd stemgeluid langs de lijn.
● De tribunes zijn open. Ook hier geldt dat je 1.5 meter afstand moet behouden. Zie aangebrachte stickers.
● Voor en na de training/wedstrijd:
1. Was je handen voor én na de training;
2. Max. 5 minuten voor de training ben is welkom in de zaal. Als je eerder bent wacht je buiten;
3. Douchen en omkleden doe je zo veel mogelijk thuis. Kleedkamers zijn we open maar daar moet 1.5 meter afstand gehandhaafd worden;
4. Het sportcafé is gewoon open en je kunt daar na je training een drankje drinken. Er is echter een restrictie van 25 personen. De beheerders Anne en Ans zijn verantwoordelijk dat ook hier de 1.5 meter in acht genomen wordt. Hier wordt gewerkt met stickers. Volg aanwijzingen van het personeel op.
● Zorg dat je voor het einde van jullie trainingstijd:
1. het materiaal hebt gedesinfecteerd (zie instructie verder in de spelregels)
2. evt. bent omgekleed en gedoucht en
3. de sporthal hebt verlaten of zitting neemt in de kantine. Dit is nodig om het contact
tussen trainingsgroepen zo veel mogelijk te vermijden.
● De beheerder kan een gezondheidscheck doen. Mocht de beheerder bij binnenkomst
twijfelen aan de gezondheid dan kan deze besluiten de toegang te weigeren. Dit is
bindend en staat niet ter discussie

Desinfecteren materiaal
Door het schoonmaken van het materiaal verkleinen we de kans op eventuele besmetting tussen verschillende trainingsgroepen. Maak daarom na je training het materiaal schoon. Schoonmaakmiddelen zijn beschikbaar in de sporthal.
Na iedere training: Elk team desinfecteert: ballen, verstelpunt van de palen, handvat ballenkar.
Na de laatste trainingsronde: Voer bovenstaande maatregelen uit, incl. schoonmaak volledige paal en opruimen schoonmaakmateriaal.

Met deze spelregels hopen we het samen sporten mogelijk te kunnen maken én houden. Wij vragen ieder zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen en indien nodig elkaar aan te spreken op risicogedrag. Vallen er situaties op, heb je vragen of suggesties rondom Covid-19 of de opgestelde spelregels, neem dan contact op met het bestuur via communicatie@boemerangkomeet.nl of via het contactformulier op de website. Het uitgebreide sportprotocol is te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Wij wensen jullie allen een gezond en sportief volleybalseizoen 20-21!

Bestuur Boemerang Komeet