Vertrouwensprotocol

Wie kan er in vertrouwen geraadpleegd worden als daar behoefte aan is?

 

Boemerang Komeet vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk. Binnen Boemerang Komeet gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en we zijn de vele vrijwilligers zeer dankbaar voor hun inzet voor onze vereniging. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De persoon in kwestie kan dan contact opnemen met de (interne) vertrouwenscontactpersoon( VCP).

De rol van de vertrouwenscontactpersoon is:

1) eerste opvang/ aanspreekpunt

2) Doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon

3) preventie activiteiten

De vertrouwenscontactpersoon voor Boemerang Komeet is:

Kim van Hooff-Moekotte
vertrouwenspersoon@boemerangkomeet.nl

 

Indien de VCP en/ of lid het nodig acht, wordt de (externe) vertrouwenspersoon ingezet voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk be- en/of doorgeleiden. De externe vertrouwenspersoon is geen lid van de vereniging, maar heeft wel een relatie met de vereniging.

De vertrouwenspersoon voor Boemerang Komeet is:

Sjaak Ploegmakers
vcp@boemerangkomeet.nl

 

Wie kan de vertrouwenspersoon inschakelen? Elk lid (of de ouders), vrijwilliger en bestuurslid van Boemerang Komeet kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij. Integriteitsschendingen waarvoor de vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld kan worden: Deze zijn als volgt samen te vatten: Seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren/pesten, discriminatie, intimidatie, ongewenste omgangsvormen. Status binnen de vereniging: De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van Boemerang Komeet en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging. De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter over zijn werkzaamheden