Lid worden?

 

Wil jij je aanmelden als lid van de volleybalvereniging dan kun je het hier het aanmeldformulier downloaden en volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar de ledenadministratie.

Monique Slot, Ledenadministratie

 

Klaverpas 4
6652EN Druten
0487-510565

Coördinator senioren: Wouter Wolthuis, tc@boemerangkomeet.nl

Coördinator jeugd: Jesper de Weert, abc@boemerangkomeet.nl

Lidmaatschap opzeggen?

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:

  • Dat het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elke seizoen wordt het lidmaatschap stilzwijgend en automatisch verlengd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
  • Volgens het huishoudelijk regelement, moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren binnen twee maanden voor afloop van het verenigingsjaar: dus vóór 1 mei
  • Opzegging moet schriftelijk worden gedaan aan de ledenadministratie. Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of coaches of coördinatoren is dus niet mogelijk en niet rechtsgeldig.
  • Voor jeugd van de clusters en de mini’s geldt een aangepaste regeling, zij moeten opzeggen vóór 30 juni. (de
    ervaring leert dat het sporten veel meer parallel loopt aan het schooljaar).
  • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie: Monique Slot, Ledenadministratie BK,
    Klaverpas 4, 6652 EN Druten

Voor het einde van het seizoen worden door de vereniging vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het huren van de zaal, het? contracteren van de trainers, het bestellen van nieuw materiaal en andere zaken. Daarom kan het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar niet worden beëindigd en zal opzegging van het lidmaatschap pas ingaan aan het einde van het verenigingsjaar.

De contributie blijft dan ook verschuldigd tot het einde van het verenigingsjaar. Het geldt ook voor leden die langdurig geblesseerd raken, ondanks het niet spelen maak je nog steeds deel uit van de vereniging en blijf je speelgerechtigd. De contributie wordt dan ook op de gebruikelijke wijze geïnd.