Vereniging

Boemerang Komeet is een volleybalvereniging uit het dorp Druten. De vereniging heeft zeven seniorenteams, twee recreantenteams, acht jeugdteams, mini’s & clusters en één trimvolleybalteam. Boemerang hecht, naast fanatiek volleybal, ook veel waarde aan gezelligheid en plezier.

In het voorjaar heeft de algemene ledenvergadering een nieuw beleidsplan vastgesteld. Het is een nogal ambitieus plan. We willen zowel in de breedte als in de hoogte (recreatief en prestatief) zoveel mogelijk sportplezier realiseren. Dat kan alleen maar als we daar met z’n allen de schouders onder zetten.
Communicatie is een belangrijk bindmiddel binnen elke organisatie en dus zeker ook binnen Boemerang Komeet.
De website is vernieuwd en wordt nu voornamelijk gebruikt als communicatiemiddel binnen de vereniging.
Daarnaast wordt de Facebookpagina steeds actiever gebruikt zodat ouders en onze (jonge) leden op de hoogte zijn van het laatste nieuws.

Ton Voorzitter