Van de bestuurstafel

Beste BK-ers,

Hoewel het nieuw jaar al weer bijna drie weken oud is, wil ik jullie alsnog een GEZOND, gelukkig, gezellig en sportief 2021 toewensen. Dat sportieve zal nog wel een tijdje op zich laten wachten en daarmee misschien ook de gezelligheid. Ik denk dat we dit seizoen niet meer aan spelen ( echte competities) toekomen.

Gezondheid staat nu voorop. Als je gezond bent en blijft, mag je je ook gelukkig prijzen. Daarbij speelt wel dat gezondheid niet alleen een gave , maar ook een opgave is. Blijven bewegen dus. Beter 3 x per week een half uur dan 1 keer per week anderhalf uur. Vaker is natuurlijk nog beter. Na deze beschouwing; ik was ooit sportdocent, naar de bestuurstafel.

Vorige week hebben we als bestuur de digitale aftrap voor 2021 gedaan. Het was heuglijk om Lisette van der Zande te mogen verwelkomen.  Zij gaat een tijdje met Wouter meelopen om na zijn vertrek zijn taken over te nemen. Voor haar was het natuurlijk een “koude” vergadering. Bij elkaar zitten en ook wat informele zaken met elkaar bespreken, elkaar een beetje leren kennen is er in een digitale zitting niet bij. 

Ik ben blij om vast te stellen dat de collega’s nog volop meedenken, actief zijn en allerlei plannen maken. Ik zal daar niet te uitgebreid bij stil staan, maar wil toch enkele zaken noemen.

  1. Teruggave van een deel van de contributie. We hebben als bestuur, op voorstel van de penningmeester; Menno, besloten voor een kwartaal geen contributie te innen. Degenen die een heel jaar vooruit hebben betaald, krijgen dus restitutie voor een kwartaal. Afhankelijk van de coronamaatregelen komen we hier misschien nog vaker op terug.
  2. De activiteitencommissie (Petra en Peter) heeft ook niet stil gezeten en is van plan een aantal activiteiten toch uit te (laten) voeren. Zo zal er op zaterdag a.s. een “Pubquiz” zijn. Ik neem daar (helaas) niet aan deel, maar wens alle deelnemers een spannende en gezellige digitale avond toe. Ook zijn er acties m.b.t. het jaarlijkse jeugdkamp gaande. Mogelijk dat hier dan ook andere volleybalverenigingen bij betrokken worden. Dat wordt nog bezien en besproken.
  3. We hebben besloten op 7 april a.s. de ALGEMENE LEDENVERGADERING te laten plaats vinden. Of dat digitaal of in een zaal gebeurt zal ook afhangen van de coronamaatregelen.

Het zou goed zijn als we tijdens die vergadering nieuwe secretaris zouden kunnen benoemen. Tot op heden hebben zich geen kandidaten aangemeld.

Dat brengt me bij het slot van deze brief. Een vereniging kan alleen goed functioneren als het een goede basis heeft. Dat zijn alle leden tezamen. Het is immers een ver-EEN-iging. Dat betekent, zoals de drie musketiers dat plachten te roepen: Een voor allen en allen voor een.

Kortom, we moeten allemaal ons steentje bijdragen, op welke manier dan ook. Eendracht maakt macht. Een bestuur kan alleen goed functioneren als het een secretaris heeft. Hij/zij is de informatiespil waar alles om draait. Een oproep dus om jezelf of een ander te kandideren. 

Laten we er ondanks alles toch een mooi en goed jaar van maken, met een uitgesteld jubileum 1 september 2020 (50 jaren jong) als hoogtepunt.

Ton Perlo