Van de Bestuurstafel

Beste mede BK-ers,

Jullie hebben al lang niets gehoord van het bestuur en ook niet of nauwelijks kunnen spelen.

De oorzaak van het laatste is duidelijk: Covid 19. Deze pandemie heeft echter ook invloed op het functioneren van het bestuur, in ieder geval op mij als voorzitter. Hoewel ik me goed gezond voel en ben, is ook voor mij voorzichtigheid geboden. ( Ik behoor ook tot de doelgroep met mijn 70 jaar)

Er is het laatste half jaar ook weinig bestuurlijk overleg ( noodzakelijk) geweest. Wel hebben we een aantal malen digitaal vergaderd, maar dat is toch anders dan elkaar in levende lijve ontmoeten.

In die digitale vergaderingen zijn diverse zaken aan de orde geweest.

Een van de grote problemen die zich voordoen is de terugloop in het leden aantal. Het moge duidelijk zijn dat Covid-19 ( Corona) de interesse voor volleybal, maar voor alle teamsporten die binnen plaatsvinden, nog verder heeft doen afnemen.

De problemen doen zich niet alleen bij ons voor maar zijn overal aan de orde. Dat heeft mij er toe gebracht om, naast het regionale volleybaloverleg, ook een driehoeksoverleg met Atalante en Blok ‘69 van de grond te tillen. De bedoeling is om binnen de gemeente Druten gezamenlijke actie(s) te ondernemen om volleybal te promoten en te versterken. Tot op heden is er echter nog geen concretisering van een plan om rond het einde van het jaar zo’n gezamenlijke activiteit te organiseren gekomen. Met name de verzwaarde maatregelen van het kabinet sinds de toename van het aantal virusbesmettingen, heeft ook in deze roet in het eten gegooid.

Juist in het jaar dat we ons 50 jarig bestaan hadden willen vieren overkomt ons deze pandemie, die mogelijk zelfs het voortbestaan van BK op het spel zet. Vooralsnog gaan we er toch vanuit dat we, weliswaar vertraagd, het 50 jarig jubileum op enig moment in het volgend jaar (2021 dus) kunnen gaan vieren. Hiertoe is in het begin van dit jaar al een werkgroep in het leven geroepen. Helaas hebben deze mensen nog weinig tot stand kunnen brengen door dat vermaledijde coronavirus. Toch is er ook heugelijk nieuws te melden: de RABOBANK actie “Clubsupport” heeft maar liefst € 350,69 opgeleverd. Dank aan allen die op onze club gestemd hebben.

Een ander positief bericht ( onder voorbehoud) is dat er waarschijnlijk een opvolging is gevonden voor exploitatie van de kantine van de sporthal. Ik heb het college van B&W duidelijk gemaakt dat het niet invullen van die vacature een verdere leegloop van alle verenigingen die van de sporthal gebruik maken, zal veroorzaken. ( Ex) Wethouder Sjef van Elk heeft zijn best gedaan om opvolging te vinden. Er is inmiddels contact geweest met de potentiële uitbater. Menno en Wouter zullen verder met hem in gesprek gaan.

Kortom, we zijn op de achtergrond nog wel degelijk bezig met het reilen en zeilen van de vereniging, maar op een lager pitje.

Ik weet niet wat persconferentie van het kabinet morgenavond zal opleveren. Voorlopig ga ik er van uit dat we nog een behoorlijke periode “in de wacht” zitten. Inmiddels ( 18 november) weten we dat wel en blijven we nog een tijd inactief op het veld.