Bestuur

Van de bestuurstafel

Beste BK-leden,

het is alweer geruime tijd geleden dat jullie iets van de bestuurstafel gehoord
hebben. Oorzaak? drukte met allerlei private en bestuurszaken.

Terugkijkend op de afgelopen tijd kunnen we vaststellen dat we bestuurlijk weer volledig op sterkte
zijn en dat we met veel enthousiasme aan het welzijn van Boemerang Komeet aan de slag zijn.
We zijn blij dat we nieuw clubkleding hebben kunnen aanschaffen en de sponsoren kunnen
bedanken voor het beschikbaar stellen van donaties.

We hebben weer een nieuwsbrief / clubblad. De reacties die daarop ontvangen zijn, zijn zeer positief.
De brief ziet er m.i. bijzonder leuk uit en heeft een meerwaarde in de communicatie.

In september hebben we weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Het was erg gezellig,
alleen viel het aantal deelnemers / aanwezigen tegen. Dat is erg jammer, omdat zo’n avond bedoeld
is om de onderlinge band te verstevigen en als vrijwilligers ook eens in het zonnetje gezet te worden.
Zonder vrijwilligers is ook BK niets. Dat mag ook wel eens gezegd en beseft worden.

De ALV was redelijk bezocht. Helaas was het aantal afmeldingen groter dan het aantal aanwezigen.
Pluspunt is dat een groot aantal leden de moeite had genomen om zich af te melden. Daaruit getuigt
ook respect voor onze vereniging en wij hebben respect voor de mensen die de moeite genomen
hebben om zich te verontschuldigen. Via de concept notulen hebben jullie al kennis kunnen nemen
van de inhoud van de vergadering. Het heeft dus geen toegevoegde waarde dat hier nog eens aan de
orde te stellen.

Zoals al eerder gezegd heb ik veel waardering voor alle vrijwilligers en in het bijzonder voor de
bestuurs- en commissieleden die heel veel tijd en moeite in onze mooie club steken.
We zijn dit jaar weliswaar kleiner geworden qua aantal leden, maar de sfeer heeft er zeker niet onder
gelden. Daarnaast zijn we financieel gezonder dan we in het voorjaar konden vermoeden. Ook dat is
goed nieuws.

Kortom, veel mooie zaken om te melden en ook nog zaken om aan te werken. Hoe meer mensen/leden de handen uit de mouwen willen steken en/of hun hoofd gebruiken, des te fijner wordt het
om BK-er te zijn.

M.vr.gr.
Ton Perlo

7 november 2019 ( Leste Mert)