Bestuur

Uitkomst bestuursvergadering

Hallo leden,

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering zijn er een aantal punten naar voren gekomen.
Een belangrijke verandering rondom het oud papier ophalen is dat we van 3 routes naar 1 route gaan. Hierdoor zijn er minder personen nodig om het oud papier op te halen. Het voorstel is dat alleen seniorenteams nog oud papier lopen. De inkomsten zijn voor 2019 gewaarborgd, maar voor 2020 is het nog onzeker.

Daarnaast is het Nieuwjaarstoernooi aan bod gekomen. De verwachting is dat de opkomst beter is dan vorig jaar, onder andere doordat iedereen bij de borrel een introduc├ę mee mag nemen. De communicatie voor het toernooi is in volle gang en leden zijn op de hoogte.

Door wisselingen van trainers heeft de TC opnieuw gekeken naar indelingen van trainers en trainingsdata, tijden en datums. Deze gaan vanaf het nieuwe jaar veranderen. Leden worden hier nog over geïnformeerd via de email.

Wat ook van start zal gaan is de werving van nieuwe leden, met speciale aandacht voor een nieuw op te zetten team: Trim/Recreanten Heren.

De volgende bestuursvergadering is gepland op 11 januari.
We houden jullie op de hoogte!