Bestuur

Uitkomst bestuursvergadering januari

Beste Leden,

Vrijdagavond, 11 januari 2019 hebben we, tussen 21.00 en 22.45 u, onze eerste bestuursvergadering van 2019 gehouden. Dat we op zo’n avond moeten vergaderen heeft te maken met de beperkte beschikbaarheid van een aantal bestuursleden, die op andere avonden al volop volleybalactiviteiten verzorgen.

Tijdens de vergadering is een aantal zorgpunten aan de orde geweest , die te maken hebben met Technische Zaken en Financiën. De zorgen op technisch vlak zijn zeer divers van aard. Onder andere de toekomst van de diverse teams is daarbij aan de orde geweest, alsook de motivatie onder een aantal leden.

Als het gaat om de financiën is name het generen van extra inkomsten een groot aandachtspunt. Dit jaar weten we ons nog verzekerd van een bijdrage voor het oud papier. Het is echter de vraag hoe dat in 2020 zal verlopen. We gaan er van uit dat die inkomsten dan komen te vervallen, waarmee een belangrijke structurele inkomstenpost verdwijnt. Ideeën voor nieuwe geld opbrengende activiteiten zijn geuit, maar worden ook zeer op prijs gesteld.

Anderzijds is het verheugend vast te stellen dat de activiteiten commissie onder leiding van de Portefeuillehouder activiteiten een groot aantal nieuwe ideeën naar voren wist te brengen en ook al wist te melden dat het nieuwjaarstoernooi van 19 januari a.s. ( georganiseerd door Dames 3) op minimaal een verdubbeling van het aantal deelnemers kan rekenen.

Zoals eerder gemeld zal er geprobeerd gaan worden in regionaal verband een aantal activiteiten te organiseren die het volleybal ten goede kunnen komen. Hierbij gaat het niet alleen om technische aandachtspunten, maar ook bestuurlijke.

Conclusie van de avond is dat het een zeer vruchtbare en goede vergadering was, waarbij tevens vastgesteld is dat meer mensen de handen uit de mouwen zullen moeten gaan steken om onze ambities waar te kunnen gaan maken. Bij deze dus de oproep om jouw talenten ter beschikking te stellen van BK. Samen kunnen we namelijk heel veel.

Druten,

13 januari 2019

Ton Perlo