Terugblik Jubileum

21 mei was het dan eindelijk zo ver! Het 50 jarig bestaan van Boemerang Komeet kon gevierd worden!

De avond begon met een officiële opening, waarbij oud-voorzitters Wim Romer
en Gerard Strikker vertelden over hun warme herinneringen aan Boemerang Komeet. Als laatste kwam onze voorzitter Ton aan het woord. Samen werd er geproost op een mooie voortzetting van deze club mét veel historie.

Na de officiële opening werd het toernooi geopend. 8 teams op twee verschillende niveau’s zijn met elkaar de strijd aangegaan. Ondertussen was er alle ruimte en gelegenheid voor de reünisten om elkaar te treffen, herinneringen op te halen en bij te kletsen.

Voordat het feest kon beginnen had Els Klarenbeek nog een interactieve act, waar vooral het belang van bij een vereninging horen naar voren kwam. De act zorgde voor verbondenheid tussen alle volleybalgeneraties. Vervolgens konden de sportschoenen uit en de dansschoenen aan voor een dansfeest tot in de vroege uurtjes. 

Helaas heeft de organisatie moeten besluiten de jeugdmiddag te laten vervallen, daar er te weinig aanmeldingen waren. Er wordt echter op korte termijn voor een alternatief gezorgd.

Al met al was het een feestavond met een gouden randje. 

Speech van Ton Perlo, voorzitter

Geachte aanwezigen, beste volleybalvrienden,

Via oud voorzitter Wim Römer hebben we een inkijkje gekregen in het verleden
van Boemerang Komeet. Van Els Klarenbeek hebben we te horen gekregen wat een vereniging voor persoonlijke ervaringen oplevert.
Als laatste spreker wil ik beginnen met een overweging:
De oude Grieken spraken al over Mens sana in corpere sano:
een gezonde geest in een gezond lichaam.
Zij wisten dus al dat er een balans moet zijn tussen lichaam en geest.
Ik voeg daar aan toe dat gezondheid niet alleen een gave,
maar ook een opgave is. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer.
De vraag is dus hoe kom je aan die gezonde geest en dat gezonde lichaam. Het
antwoord: afwisseling van inspanning en ontspanning van geest en lichaam.
Maar er is meer. De mens is een sociaal wezen. De behoefte om ergens bij te
horen zit in onze genen, maar die moet ook wel geprikkeld worden. Je moet er
dus ook wel wat voor doen om ergens bij te mogen horen. Je kunt lid worden
van een vereniging. Daar zit het woord één in. Je wordt dus met z’n allen een
eenheid. Dat zijn de teams in allerlei sportvarianten. Het woord team staat
voor “Together Everybody Achieves More” Dit verwijst naar het zogenaamde
synergie effect: Het geheel is meer dan de som der delen. ( 1+1=3)
De afgelopen corona jaren hebben er echter voor gezorgd dat de prikkel om je
in te zetten voor je eigen gezonde geest en het gezonde lichaam bij velen werd
weggenomen. Daardoor werd ook de behoefte om ergens bij te horen
ondermijnd, terwijl er toch velen waren die juist in die periode een
onbehaaglijk gevoel van eenzaamheid hebben ervaren.
Door de beperkingen die de coronamaatregelen ons oplegden is er een grote
terugloop van lidmaatschappen ontstaan. ( De media hebben er gisteren nog
gewag van gemaakt.) Dat heeft ertoe geleid dat het samenstellen van
sportploegen moeilijker wordt. Het ontbreken van een enkel lid kan ertoe
leiden dat een ploeg niet meer kan spelen. We zien dat niet alleen bij
binnensporten in het algemeen maar bij volleybal in het bijzonder. Ook
buitensporten als voetbal hebben ermee te maken.
Het is dus zaak het tij te keren zodat weer meer mensen en vooral jongeren de
weg naar de vereniging weer weten te vinden. De NeVoBo is een actie gestart:

Wij missen jou, mis jij ons ook? ” Dat is een goed begin. Daarnaast hoop ik dat
de Wereldkampioenschappen Volleybal in Nederland en Polen een extra
stimulans zullen worden voor vooral jonge mensen om uit de stoel of achter de
gameboy vandaan te komen.
Sporten is gezond. Samensporten is ook nog eens gezellig en sociaal bindend.
Het is aan ons deze boodschap over te brengen aan hen die daar geen weet
van hebben. Het is aan ons duidelijk te maken dat je een goede vitale toestand
kunt bereiken door lid te worden van een sportvereniging in ons geval de
Boemerang Komeet, omdat je daarmee meer mens wordt.
Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken. Om te beginnen u die hiernaar
toegekomen bent om met ons het 50 + 2 jubileum te vieren. Onze sponsoren
andere genodigden.
In het bijzonder de jubileumprojectgroep, onder leiding van Peter Kempen, die
gedurende bijna drie jaren de moed erin heeft gehouden en in een
samenstelling van jong en oud een prima prestatie heeft geleverd door deze
dag te organiseren. Dank daar voor. Ik wil een toost uitbrengen op een goede
toekomst voor BK en sport in zijn algemeenheid.