Secretaris, projectgroepleden en stemmentellers gezocht!

Beste leden en ouders van leden, 

Het afgelopen seizoen is door Covid-19 raar van start gegaan. Gelukkig heeft de jeugd kunnen blijven trainen, en hebben de meeste seniorenteams ook op gepaste wijze de trainingen hervat. Ondanks dat het volleyballen wellicht voor velen op een laag pitje stond, zijn er een aantal zaken die het bestuur graag met jullie wil delen. Door uit uitstellen van de Algemene Ledenvergadering missen we momenten om met jullie, onze leden, in contact te zijn. We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2021 een ledenvergadering te organiseren, al dan niet digitaal. Graag willen we aandacht vragen voor de volgende punten: 

Ten eerste hebben we de afgelopen jaren hebben we ons ledenaantal flink zien inkrimpen. Een trend die we niet alleen bij volleybalverenigingen in de regio zien, maar ook bij andere binnensporten. Het vermoeden bestaat dat het verliezen van leden deels te maken heeft met een groter aanbod van andere, nieuwere en hippere sporten. Echter merken we ook dat we extra leden verliezen doordat de doorgroeimogelijkheden verloren gaan.Als bestuur hebben we intensief overleg met andere verenigingen uit de regio, de Nevobo en de gemeente hoe om te gaan met het teruglopende ledenaantal en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Echter is dit niet genoeg, en hebben we de hulp van onze leden nodig om het volleyballen bij onze vereniging onder de aandacht te brengen. Wil de vereniging op langere termijn toekomst hebben, zullen we nieuwe leden moeten werven. Om dit te kunnen doen zijn we op zoek naar een aantal (ouders van) leden die het leuk vinden en gemotiveerd zijn om een projectgroep Ledenwerving te vormen. Het doel van deze projectgroep is het ondersteunen van het bestuur bij de opgave om meer leden te werven. Deze projectgroep zal een aantal keer per jaar (digitaal) bijeenkomen om te brainstormen over mogelijkheden om Boemerang Komeet onder de aandacht te brengen binnen verschillende leeftijdscatogorieen. Bijvoorbeeld door het verzinnen van activiteiten, acties, of leuke vormen van communicatie en in overleg een rol vervullen in de uitvoering hiervan. Heb je interesse? Maak dit dan uiterlijk 23 december 2020 kenbaar via communcatie@boemerangkomeet.nl 

Ten tweede we als vereniging Boemerang Komeet graag ons steentje bijdragen tijdens de verkiezingen voor de leden van de tweede kamer op 17 maart 2021. Door het coronavirus zijn er extra medewerkers en tellers nodig. Daarom zouden we namens de vereniging graag 10 stemmentellers beschikbaar willen stellen. Hiermee spekken we de kas van onze vereniging met 55 euro per teller. Om mee te kunnen doen moeten er minimaal 10 leden aangemeld worden:
– Die op 17 maart 2021 minimaal 18 jaar zijn en stemrecht hebben;
– Die stressbestendig, netjes, enthousiast en behulpzaam zijn;
– Die de mogelijkheid hebben om een e-learning over verkiezingen te volgen;
– Die vanaf 21 uur tot wanneer de stemmen geteld zijn beschikbaar zijn;Voor meer informatie zie https://www.druten.nl/stembureauleden
Heb je interesse, meld je dan uiterlijk 11 december aan door een mail te sturen naar communicatie@boemerangkomeet.nl met daarin de volgende gegevens:
– voor- en achternaam
– telefoonnummer
– adres
– geboortedatum 

Als laatste willen we nogmaals jullie aandacht voor de vacature secretaris. Sinds een aantal maanden is er geen secretaris, waardoor het bestuur niet in staat is alle bestuurlijke taken uit te voeren zoals we dat graag zouden willen. We zijn dus dringend op zoek naar een ouder of lid die het secretariaat wil bemannen. Voor de functieomschrijving, zie bijlage. Heb je interesse of vragen, neem dan contact op voorzitter@boemerangkomeet.nl