Privacybeleid

Boemerang Komeet, gevestigd op Leegstraat 4-147A te Winssen, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en neemt alle nodige maatregelen om deze te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen wij?

Boemerang Komeet verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar leden:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • NEVOBO relatiecode
 • Foto's (met toestemming)
 • Bankrekeningnummer

Voor websitebezoekers maken wij enkel gebruik van technische en functionele cookies die geen persoonlijke informatie verzamelen.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het inschrijven van leden en teams bij de NEVOBO (Nederlandse Volleybalbond)
 • Het onderhouden van contact
 • Het versturen van nieuwsbrieven en relevante informatie

Delen van persoonsgegevens

Boemerang Komeet deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld met de NEVOBO) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boemerang Komeet. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming sturen naar ledenadministratie@boemerangkomeet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou gebruik te maken van het e-mailadres dat bij onze ledenadministratie bekend is. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan alsnog contact op met de ledenadministratie om een andere vorm van verificatie te gebruiken.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boemerang Komeet, neem dan contact met ons op via info@boemerangkomeet.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2024. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze pagina gepubliceerd.