Bestuur

Overdenkingen 2018

Beste BK-leden,

Aan het begin van het nieuwe jaar is het een (goed) gebruik terug te blikken op de periode die achter ons ligt en een blik in de toekomst te werpen.

Ik durf te stellen dat we een heel bewogen jaar achter de rug hebben, waarbij het verdriet en de stress de boventoon hebben gevoerd, maar waarbij aan het einde het toch weer licht werd:

Als dieptepunt van het jaar 2018 geldt het overlijden van Henk van Deelen.  Met zijn heengaan hebben we niet alleen een geliefd en fijn persoon verloren, maar ook iemand die ik zou willen bestempelen als de wandelende encyclopedie van Boemerang Komeet. Hij wist (bijna) alles van en over het reilen en zeilen van de club.

Andere moeilijke zaken gingen er aan vooraf en kwamen er achter aan:

Aan het begin van dit jaar gaf Theo Smits te kennen met onmiddellijke ingang zijn functie als vicevoorzitter en portefeuillehouder technische zaken ( TZ) te moeten neerleggen. In het verlengde daarvan hebben we nogal veel problemen gekend als het ging om het vinden van geschikte trainers. Met name voor H1 is er gedurende de zomer nogal wat inspanning verricht door Sjaak Ploegmakers en ondergetekende. We meenden een goede oplossing gevonden te hebben totdat bleek dat een van beide kandidaten, ondanks de mondelinge overeenkomst,  “niet thuis gaf”.  Hij bleek op geen enkele manier meer te bereiken. Mijns inziens een zwakte bod en uiteindelijk dus toch goed dat we niet met hem in zee konden gaan.

Met het vertrek van Theo zaten we met een erg groot probleem. Gelukkig is Wouter Wolthuis de “reddende engel” gebleken. Ondanks dat hij (nog) niet in het bestuur zat, heeft hij de enorme klus, die de portefeuille TZ met zich meebrengt, op zich genomen. Samen met Maik, Ietie en Henk Bijl heeft hij enorm veel werk verzet om toch goed aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.

Daarmee waren nog niet alle problemen opgelost. Tot aan de ALV van oktober leek het erop dat we met een sterk geslonken bestuur te maken zouden krijgen. Dan en daarmee zou de klus van het leiden van de vereniging niet te doen zijn geweest. “Als de nood het hoogst is, is de redding nabij” is het spreekwoord. Dat bleek ook nu het geval. Wouter werd benoemd tot portefeuillehouder TZ, en staande de vergadering meldden Petra en Peter zich voor de portefeuille Activiteiten. Daarmee leek de mogelijke crisis gedeeltelijk bezworen. Bleef echter nog het probleem van de vacature van het penningmeesterschap; Sjaak was per ALV teruggetreden, maar had zich wel georiënteerd  op continuering van de portefeuille. Gelukkig werd Menno Bins bereid gevonden het penningmeesterschap van Sjaak over te nemen. Vrij kort daarop meldde Suzette van Deelen zich voor de portefeuille PR en Communicatie. Zowel Menno als Suzette moeten nog officieel worden benoemd door de ALV van het voorjaar 2019, maar zijn op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur al toegetreden en in functie. Ik ga er van uit dat de benoeming in het voorjaar een hamerstuk zal zijn.

Begin december ontstond er een nieuw technisch probleem door het tussentijdse vertrek van Henk Bijl. Ook in dit geval heeft Wouter weer een ( tijdelijke?) oplossing gevonden

Naast alle interne verwikkelingen is er ook contact gelegd met de zusterverenigingen uit het land van Maas en Waal ( van Wijchen tot aan Dreumel). Op 5 november heeft een eerste ontmoeting plaatsgevonden tussen voorzitters van een aantal verenigingen. Het doel van die bijeenkomst was te verkennen in hoeverre we elkaar kunnen helpen / versterken, van elkaar kunnen leren. Dat lijkt een positieve ontwikkeling te worden. Ook hier geldt echter “geen woorden maar daden” Er is afgesproken dat we via thema-avonden proberen gezamenlijk het volleybal in deze regio te versterken. Dat kan op allerlei vlakken: technisch, scheidsrechterlijk en bestuurlijk. Dit wordt in het voorjaar verder uitgewerkt.

Achterom kijkend is het dus een turbulent jaar geweest, waarbij er aan het einde van de tunnel nieuw licht is gaan schijnen.  Een positief einde c.q. nieuw begin, dat hoop geeft voor de toekomst. Om die hoop levend te houden moet er wel hard gewerkt worden. Dat kan als we dat met velen doen. Boemerang Komeet is het waard. “Vele handen maken licht werk”, “eendracht maakt macht”

Beste BK-ers, ik wens ons allen een gelukkig, gezond, succesvol en sportief 2019 toe.  Laten we daarmee beginnen door massaal deel te nemen aan het nieuwjaarstoernooi op 19 januari a.s.

 

Hartelijke groet.

Ton Perlo