Je bent lid van Volleybalvereniging Boemerang Komeet

Op deze pagina vind je de informatie die handig is als lid.

Kortingen & sponsoren

Als vereniging zijn wij naast de contributie-inkomsten voor een groot deel afhankelijk van bedrijven en instanties die zich als sponsor aan de vereniging willen binden. We vinden het dan ook belangrijk om te investeren in deze bedrijven en instanties. Op de sponsorpagina vind je een overzicht van de huidige sponsoren. Daarnaast vind je daar ook informatie over wat je als lid bij kan dragen aan sponsoring. Een aantal bedrijven geeft onze leden een aantrekkelijke korting op bijvoorbeeld sportartikelen. Klik hier voor aantrekkelijke kortingen.

Wijzigen gegevens

Ben je verhuisd? Veranderen je bankgegevens of contactgegevens, of veranderen je wensen rondom privacy? Geef dit door via ledenadministratie@boemerangkomeet.nl

Gezinskorting op contributie

Wij vinden het belangrijk om gezinnen die meerdere leden bij Boemerang Komeet financieel tegemoet te komen. Wordt het derde gezinslid lid van de vereniging, zal er een reductie op de contributie gegeven worden. Voor meer informatie zie contributie of neem contact op via ledenadministratie@boemerangkomeet.nl

Beëindigen lidmaatschap

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:

  • Dat het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elke seizoen wordt het lidmaatschap stilzwijgend en automatisch verlengd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
  • Volgens het huishoudelijk regelement, moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren binnen twee maanden voor afloop van het verenigingsjaar: dus vóór 1 mei
  • Opzegging moet schriftelijk worden gedaan aan de ledenadministratie. Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of coaches of coördinatoren is dus niet mogelijk en niet rechtsgeldig.
  • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie: Lise Polman, via ledenadministratie@boemerangkomeet.nl

Voor het einde van het seizoen worden door de vereniging vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het huren van de zaal, het contracteren van de trainers, het bestellen van nieuw materiaal en andere zaken. Daarom kan het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar niet worden beëindigd en zal opzegging van het lidmaatschap pas ingaan aan het einde van het verenigingsjaar.

De contributie blijft dan ook verschuldigd tot het einde van het verenigingsjaar. Het geldt ook voor leden die langdurig geblesseerd raken, ondanks het niet spelen maak je nog steeds deel uit van de vereniging en blijf je speelgerechtigd. De contributie wordt dan ook op de gebruikelijke wijze geïnd.