Informatie rondom contributie seizoen 2019/2020 en corona

Al geruime tijd mogen wij door de genomen maatregelen van de overheid, niet meer volleyballen.
Gezien de recente ontwikkelingen, moeten wij het seizoen nu al als beëindigd zien.
Alle beslissingen inzake de contributie (verlaging, verhoging of teruggave) dienen conform de
statuten van onze vereniging genomen worden door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Helaas
kunnen wij deze ALV niet op korte termijn uitroepen gezien de Corona maatregelen.
Vooruitlopend op deze vergadering en in lijn met de gegeven adviezen door de Nevobo, heeft het
bestuur besloten om de contributie voor het seizoen 2019/2020 volledig te innen. Hierdoor zal de
vereniging geld over houden. Hoeveel geld is op dit moment nog niet te zeggen. Op de te houden
ALV in de nabije toekomst (ergens in seizoen 2020/2021), zal het bestuur met een voorstel komen hoe de
overgehouden gelden van seizoen 2019/2020 te besteden aan de leden gedurende seizoen 2020/2021.