ALV – Boemerang-Komeet 24-10-2019

ALV Boemerang Komeet 24-10-2018

Aanwezig/ afwezig: zie presentielijst

1) Welkom door voorzitter

Veel afmeldingen. Welkom aan de leden/ ouders van leden die er zijn.

2) Mededelingen en correspondentie

 • Terugblik. Bewogen jaar achter de jaar. Verassend positief. Er zit veel energie in de vereniging.  Financieel zijn de zaken nu op orde.

Er is hard gewerkt om de vereniging in stand te houden.

 • Mascha van de Sluijs stopt na dit seizoen met het regelen van de wedstrijdkleding. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die dit wil gaan overnemen.  Indien u  interesse/ vragen hebt over deze taak, kunt u dit laten weten aan het secretariaat.

3) Notulen vorige ALV april  2019

 • Redactioneel in orde.
 • Volgende ALV samen met de agenda de notulen meesturen.

4) Bestuursverkiezing

 • Eefje wordt aangesteld als portefeuillehouder PR & Communicatie
 • Ton Perlo treedt af, maar stelt zich herkiesbaar. Geen bezwaren voor een herbenoeming. Ton geeft al wel aan dat hij over 3 jaar wel aftreedt en zich niet herkiesbaar zal stellen.

5) Financiën

 • Begroting Seizoen 19/20. Wat was het beeld in april 2019.Tekort zou dan ruim 7000 euro zijn. Wouter, Petra en Maik zijn erin gedoken en hebben zaken op orde gesteld. Alle schema’s onder de loep gelegd, net zo lang tot we optimaal gebruik kunnen maken van de ruimte en trainers. Begroting is hierdoor sluitend geworden.

Vraag/ opmerking kascontrole commissie: niet door fiscale grenzen heen gaan. Hier moeten we in de toekomst niet meer in mee gaan. Deze begroting is nu verder wel goedgekeurd.

Eind 2020 wordt laatste keer oud papier uit betaald aan ons. Dat wordt dan van 2 jaar ( t/m 2022) in 1 keer uitbetaald. Die inkomsten worden over die 2 jaar uitgespreid. Vanaf 2023 vallen die inkomsten dus weg.

Door minder leden nu minder inkomsten contributie. Door het strakke plan van zaal en trainers inzet, is het wel rond. Er is nog een gesprek geweest met gemeente voor financiële ondersteuning. Hier is tot op heden geen reactie op gekomen. Zaalhuur is namelijk behoorlijk hoog.  Ook is er gesprek geweest met de uitbater. Voorheen per half jaar een rekening, nu per maand. Dit is veel beter te sturen.

 • Verslag Seizoen 17/18. Afgesloten met overschot van 1200 euro. Toen hogere contributie ( meer leden). Eigen vermogen van vereniging was 12.000. Voldeed dus ruim aan de 20% van de contributie wat de buffer van de vereniging moet zijn.

Kascontrole commissie: Cijfers zijn helemaal op orde. Is goedgekeurd.

 • Verslag seizoen 18/19. Het seizoen waarin we qua begroting de min in zijn geschoten. Voornaamste reden is dat contributie lager uitviel. Zaalhuur en trainers slokten groot deel van de budget op. Ook opleidingen hebben geld gekost. Tekort van 2700 gehad. Jaar werd afgesloten. Maar er lagen nog kosten op de plank. Die werden in het verleden nooit mee genomen. Voor zuiver beeld moet je deze kosten meenemen. Er is nu een balans toegevoegd. Voorheen alleen overzicht inkomsten en uitgaven. Daadwerkelijke vermogen wat we nu hebben is 6000.

Kascontrole commissie: Goed dat het inzichtelijk is. Goedgekeurd.

Nieuwe leden voor de kascommissie: Janneke van Rossum ( 1 jaar). We zoeken er nog een 2e bij. Nienke Pol heeft zich gemeld na de ALV. Zal de 2e persoon zijn.

6) Rapportage portefeuillehouders

Aktiviteiten commissie

Huidige personen vorig jaar uit de startblokken gekomen. Wat we hebben gedaan:

 • Pieten training
 • Nerd nieuwjaars toernooi
 • Verenigingsplein Koningsdag: opblaasbaar volleybalveld
 • Pinkstervaria: opblaasbaar volleybalveld ( er ligt al weer een uitnodiging voor volgend jaar, dit is kosteloos voor de vereniging!)
 • Rabobank Clubkas campagne 311 euro opgeleverd (maak familie en kennissen erop attent dat ze lid worden en op BK stemmen)
 • Jeugdkamp, 30 deelnemers, leuke sponsors.
 • Zomervolleybal veld  met afsluitend barbecue
 • Carwash

Huidige acties:

 • Pietentraining
 • Grote clubactie
 • Appel beignet actie
 • Nieuwjaarstoernooi 18 januari
 • Scholen project; Sjors Sportief. Krijgt andere opzet
 • Nacht/ sponsor toernooi. Opzet nog onduidelijk.
 • Rabobank Clubkas Campagne
 • Koningsdag activiteiten
 • Pinkstervaria
 • Idee voor seniorenkamp
 • Jeugdkamp
 • Carwash
 • Zomervolleybal

PR & Communicatie

Eefje heeft de taken vanaf de zomer van Suzette over genomen. Veel met social media bezig geweest. Verzoek om veel te delen en te liken. Hierdoor een groter bereik. Zijn bezig website te updaten. Binnenkort een grote update om voor een eenvoudigere lay out. Ook regelmatig berichten naar de Maas & Waler gestuurd. Belangrijk om te laten zien hoe leuk onze vereniging is. Redactie bepaalt wat erin komt. Gestart met nieuwsbrieven. Inmiddels 2 nieuwsbrieven verstuurd. D.m.v. deze brieven hopelijk ook meer activiteit op de website. Verhalen, foto’s mogen naar Eefje verstuurd worden, zodat deze in de nieuwsbrief verwerkt kan worden. Bijvoorbeeld: leuke wedstrijd, teamuitje, etc. Belangrijk is om veel aandacht te krijgen voor onze vereniging. Acties die vermeld zijn in de nieuwsbrief:

Sjors Sportief

Tank en Schenk actie van de Shell

Plus boodschappen ( bon inleveren voor Boemerang Komeet)

Op dit moment weten we niet of de email adressen die we hebben of die nog up to date zijn. Bijv. Jeugd die geen eigen email adres hebben doorgegeven. Of ouders die geen mail ontvangen, omdat er een email adres van een jeugdlid bekend is. Dit gaat geinventariseerd worden. Belangrijk is dus dat wanneer er wijzigingen zijn, u dit doorgeeft aan de ledenadministratie.

Ter aanvulling: nieuwe shirts ontvangen. Te danken aan sponsoring van Rick Sports en Megens installatietechniek. Leuk om een foto te sturen naar onze sponsors van de teams. Misschien ook leuk om D1 en H1 op de foto met de sponsors te zetten.

Technische zaken:

Terugblik/ vooruitblik;

Beleidsplan ernaast gelegd;

 • Gekwalificeerde trainers. We hebben op dit moment wel trainers, maar of dit het niveau is wat we wilden? Trainers moeten doel met een team kunnen bereiken. Hier is nog wel werk aan. We hebben senioren nodig die onze vereniging verder helpen. Onze huidige trainers zijn super jong. Dat zien we terug in de kwaliteit van de training.  De huidige senioren trainers geven die kwaliteit wel.
 • Leden verlies.

 Recreanten nog maar 1 team . Recreantenlijn moet opnieuw opgebouwd worden, maar we krijgen hier geen doorgang in. Geen doorgroei op dit moment in die lijn.  Plan was om trimmers er in mee te nemen.

H3 gestopt.

Veel stop bij H1 en D1. Redenen werk, hogere divisies ( wat wij niet kunnen bieden).

 • Opbouwen door TC lukt eigenlijk niet op dit moment. Alleen maar brandjes blussen.

Gerealiseerd sinds de laatste ALV:

 • Er waren te weinig scheidsrechters. Hier wordt aan gewerkt.
 • Huidige trainers hebben in ieder geval een basis opleiding gehad.
 • Nieuwe teams zijn samengesteld door te gaan mixen. Is goed op gezet.

D2, D3 en D4 samengevoegd. Dit is goed gelukt.

JA team is gemixt. Waren nog maar 5 jongens. Konden ze niet bij de Heren zetten. Ze krijgen nu ondersteuning van de MA. Dat heeft gevolgen voor de opkomst op de trainingen. Het is verder wel een positief verhaal, want de JA en de meiden hebben er veel plezier in. Vader van 1 van de jongens geeft aan dat het erg goed gaat. Sfeer is goed. Er wordt hard gewerkt door dit team.

 • Nieuwe trainingsschema’s gemaakt met beperking in budget
 • Inschrijving Sjors Sportief.
 • Aanleveren eisen sporthal. Met 4 man lijst opgesteld wat we nodig hebben.
 • CMV materialen gerepareerd
 • Nieuwe shirts. In eerste instantie was de sponsoring niet afdoende. Nogmaals om de tafel geweest. Nu is de bijdrage van BK 0 euro. Nu ook meer duidelijkheid over de soorten broekjes en kousen.
 • Scheidsrechtercursus. Theo, Astrid en Wouter nu vereniging experts, zodat zij meer scheidsrechters kunnen opleiden. Nu ook met de A jeugd bezig. Dat is gelukt.
 • Scholenproject. Hier is een werkgroep voor gevormd.
 • Nieuwe opzet zaalwacht: Voorheen was er altijd een trainer op zaterdag al vroeg in de zaal. Nu deze trainer er niet meer is, liep dit de afgelopen maanden niet. Vandaar dat er nu een zaalwacht in het leven geroepen.

Op donderdag ook ingedeeld. Dit gedaan, omdat er altijd vaak dezelfde personen moesten fluiten. En dan geen drankje konden gaan doen met eigen team.

Dit wordt nog geëvalueerd na een half jaar. Het is op dit moment uit nood geboren. Als het beter kan dat gaan we dat zeker doen.

Leden merken op dat op zaterdag  de ouders niet meer betrokken worden bij het tellen. Hebben we veel moeite voor gedaan. Wouter ziet de rol van ouders meer voor activiteiten. Voor senioren kan het een belasting zijn om op de zaterdagen ook te komen tellen/ fluiten. Dit kan je ook weer leden gaan kosten. Ouders kwamen toen ook weer kijken bij het volleybal. Ook een sociaal gebeuren voor ouders. Hier gaan we nog kritisch naar kijken bij de evaluatie.

Jammer dat het niet eerst langs de ALV te laten gaan. Dit is ontstaan omdat Wouter wekelijks gebeld werd om zaken op te lossen. Dus vandaar deze keuze. Punt voor de toekomst: kunnen we de jeugd nog kwalitatief goede training geven? Leden geven aan dat we de jeugd wel nodig hebben, omdat dat ook

Is het beleidsplan niet te ambitieus? Op dit moment wel. Een aantal punten zijn wel gerealiseerd. Anderen niet. Op korte termijn zal het beleidsplan bijgesteld moeten worden binnen het bestuur. Er moeten verschillende scenario’s op tafel liggen. Wat als een scholen project ineens 20 jeugdleden oplevert. Kunnen we die onderbrengen?

Evt. bijstelling van het beleidsplan wordt dan voorgesteld in de volgende ALV.

Hoe is op dit moment de samenwerking met de omliggende verenigingen? Aantal verenigingen die zich hebben aangemeld hebben is niet heel veel. Er is wel samenwerking met andere verenigingen ( Isala, Touche, Weekenders).

Er ligt nog een heel lijstje met zaken die geregeld moeten worden. Dit kan Wouter niet alleen. Dit lijstje wordt doorgestuurd met deze notulen. Hij heeft dus ondersteuning nodig bij deze projecten. Meld je aub aan voor ondersteuning, dit kan op project basis. Je hoeft dus niet in de TC! Indien u hier interesse/ vragen voor heeft, kunt u die stellen via de TC.

7) Rondvraag

Geen vragen.

8) Afsluiting

Dank voor jullie komst.

Volgende vergadering 22 april 2020.